Ödül Kazananlar

12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ ÖDÜLLERİ

Bu yıl ilk kez verilen olan ödüllere başvuran tüm değerli akademisyenlere teşekkür ediyoruz. Bu uygulama özellikle alana katkı sunan genç bilim insanlarını teşvik etmek ve cesaretlendirmek açısından önemli görülmektedir.

Bu yılki ödüller konusunda öncelikle, kitap ve kitap bölümü kategorilerinde ödüle değer başvuru bulunamadığı için ödül verilemediğini belirtmek isteriz.

Diğer kategorilerde ise çok değerli başvurular olmasına rağmen başvuru sayısı beklediğimizin altında kalmıştır (her bir kategori için yaklaşık 8-10 civarı başvuru var).

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüllerin dağılımı şu şekilde olmuştur:

GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ:

Mehmet Şükrü Bellibaş (Adıyaman Üniversitesi)

Gerekçe:

Başvurular, doktora derecesi alındıktan sonra yapılan yayınların niceliğinin yanı sıra nitelikleri de göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Özellikle, eğitim yönetimi alanının bilinen uluslararası dergilerinde (EAQ, EMAL, Journal of Ed. Admin, International Journal of Leadership in Education, vb.) ve Türkiye’deki bilinen dergilerde yayın yapmış olmaya önem verilmiştir.

Ödülü kazanan arkadaşımız 2014 yılında doktorasını tamamlamış. Doktora sonrasından SSCI’da taranan 6 farklı dergide toplam 8 makale yayınlamıştır. Ayrıca, SSCI’da taranmayan alanın önemli uluslararası dergileri arasında bulunan Journal of Educational Administration, International Journal of Leadership in Education, International Journal of Educational Management, Professional Development gibi dergilerde dahil olmak üzere farklı uluslararası dergilerde 9 ayrı makalesi bulunmaktadır. Son olarak, başta alanımızın ulusal dergisi olan Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi dergisi olmak üzere 5 farklı ulusal dergide 6 makalesi bulunmaktadır.

Ayrıca, başta ABD’nin önemli eğitim konferansları arasında bulunan AERA, UCEA ve CIES ve Avrupa’nın önemli eğitim konferanslarından olan ECER olmak üzere farklı uluslararası konferanslarda 20’nin üzerinde bildiri sunmuştur. EYK’ne de 2012 yılından itibaren düzenli olarak her yıl katılmaktadır.


ULUSLARARASI MAKALE ÖDÜLÜ:

 “THE INFLUENCE OF UNIVERSITIES’ ORGANIZATIONAL FEATURES ON

PROFESSORIAL INTELLECTUAL LEADERSHIP” (Studies in Higher Education, http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2016.1185774)

Yazarlar: Barış Uslu (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Anthony Welch (University of Sydney)

Gerekçe:

Uluslararası makale ödül başvuruları değerlendirilirken öncelikle makalenin yayınlandığı derginin uluslararası tanınırlığı ve niteliği dikkate alınmış ayrıca ilgili makalenin niteliği değerlendirilmiştir. Son olarak, makalenin eğitim yönetimi alanı ile doğrudan ilişkili olması dikkate alınmıştır. Ödüle hak kazanan makale başvuralar arasında en yüksek etki değerine sahip olan ve uluslararası tanınırlığa sahip olan Studies in Higher Education dergisinde yayınlanmıştır.


ULUSAL MAKALE ÖDÜLÜ:

“TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİVİL KATILIM DÜZEYLERİ: BİR DEVLET ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI” (Çukurova Ünv Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(2), 301-330)

Yazarlar: Sibel Akın, Ömer Çalışkan, Cennet E. Demir (ODTÜ)

Gerekçe:

Ulusal makale ödül başvuruları değerlendirilirken öncelikle makalenin ULAKBİLİM tarafından taranan bir dergide yayınlanmış olması şartı aranmıştır. Daha sonra, ilgili makaleler nitelik açısından incelenmiştir. Son olarak, makalenin eğitim yönetimi alanı ile doğrudan ilişkili olması dikkate alınmıştır.


EN İYİ DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ:

“OKUL MÜDÜRÜNÜN YÖNETSEL DAVRANIŞLARININ AKADEMİK BAŞARIYLA İLİŞKİSİ”

Tez Yazarı: Nedim Özdemir, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Danışman: Yüksel Kavak, Hacettepe Üniversitesi)

Gerekçe:

Doktora tezi ödülü için yapılan başvurular hem konu başlıklarının önemi ve güncelliği hem de kullanılan yöntemin uygunluğu açısından değerlendirilmiştir. Ödüle hak kazanan ve Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan tez okul müdürünün yönetsel davranışları ile öğrencilerin akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ileri istatistik yöntemleri kullanarak inceleyen bir çalışmadır. Tez kapsamında, biri araştırmacı tarafından geliştirilen (“Okul Yöneticilerinin Yönetsel Davranışları Ölçeği”) ve ikisi İngilizceden uyarlanan (“Mesleki Topluluk” ve “Öğretime Odaklanma”) toplam 3 ölçek kullanılmıştır. Ayrıca, örneklem içerisindeki öğrencilerin akademik başarılarına ilişkin veriler okulların e-okul veri tabanından elde edilmiştir. Araştırmada, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkilerin belirlenmesinde Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM) ve iki-düzeyli yapısal eşitlik modellemesi (YEM) teknikleri kullanılmıştır.


EN İYİ TEBLİĞ ÖDÜLÜ
M. Semih Summak – Mahmut Kalman
“Parents’ Evaluations of the Quality of School Processes and Outcomes from Insider-Outsider Perspectives: Giving Ear to What ‘The Big Boss’ Says”