Ödüller

Değerli Eğitim Yönetimi Araştırmacıları,

Bu yıl EYEDDER tarafından düzenlenecek 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi kapsamında, eğitim yönetimi alanında çalışmalarını sürdüren araştırmacılara aşağıda listelenen ödüller verilecektir. Bilim kurulumuz tarafından verilecek ve Akademik Teşvik kriterlerinde “Ödül” kategorisinde kullanılabilecek olan bu ödüllerin akçeli bir karşılığı olmayacaktır.

 1. En İyi Doktora Tezi Ödülü
  2016 yılı içerisinde başarı ile savunulmuş tezler
 2. En İyi Uluslararası Makale Ödülü
  2016 yılı içinde SSCI, ESCI, ERIC, Australian Education Index, British Education Index, Education Index’ te taranan dergilerde yayınlanmış, eğitim yönetimiyle ilgili tam metin makaleler
 3. En İyi Ulusal Makale Ödülü
  2016 yılı içinde ULAKBIM’de taranan dergilerde yayınlanmış eğitim yönetimiyle ilgili tam metin makaleler
 4. En İyi Uluslararası Kitap ve Kitap Bölümü Ödülü
  2016 yılı içinde uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitaplar ve kitap bölümleri
 5. En İyi Ulusal Kitap ve Kitap Bölümü Ödülü
  2016 yılı içinde ulusal yayınevleri tarafında basılmış kitaplar ve kitap bölümleri
 6. Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü
  Doktorasını Eğitim Yönetimi alanında ve son 5 yıl içinde bitirmiş kişilere gösterdikleri akademik performansa göre verilecektir.
 7. En İyi Tebliğ Ödülü
  Kongre sırasında sunulan bildirilerden farklı kategorilerde seçilecektir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

 1. Yukarıdaki kategorilerde çalışmaları bulunan araştırmacıların başvurularını en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar 12ueyk@gmail.com e-posta adresine konu başlığına ‘‘ÖDÜL’’ yazarak göndermeleri gerekmektedir. Başvuru konusu olan çalışmaların da e-postaya ek olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 2. Makale ve kitap/kitap bölümü ile ilgili kategorilerin her biri için araştırmacılar sadece bir çalışmaları ile başvurabilir. Ancak, başka araştırmacılar tarafından aday gösterilen çalışmalarda ortak yazar olarak bulunulabilir. Başvuruda bulunacak eserlerin yazarının ya da yazarlarından en az birinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan üniversitelerde görev yapıyor olması gerekir.
 3. Makale ve kitap/kitap bölümü ile ilgili kategorilerde verilecek ödüllerde her bir ortak yazar için ayrı belge düzenlenecektir.
 4. 2016 yılı içerisinde doi numarası almış ve erken görünüm şeklinde yayınlanmış makaleler için de başvuru yapılabilir.
 5. Genç Araştırmacı Teşvik Ödülüne başvuranların doktora derecelerini 2012 yılı ve sonrasında almış olmaları ve en az üç adet uluslararası makale yayınlamış olmaları gerekmektedir. Bu kategoride başvuranlar, seçtikleri üç çalışmanın tam metinleri ile birlikte güncel özgeçmiş ve yayın listelerini de başvuru esnasında göndermelidirler.
 6. En iyi doktora tezi ödülüne sadece Türkiye’deki bir üniversitede Eğitim Yönetimi alanında yapılmış tezler ile başvurulabilir.

Başvuruları her bir kategori için kongre bilim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak en az üç kişilik komisyonlar değerlendirecektir. Uluslararası makale ve uluslararası kitap/kitap bölümü kategorileri ile Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü kategorilerinde oluşturulacak komisyonlarda kongre uluslararası bilim komitesinden en az bir isim de bulunacaktır.