Lisansüstü Öğrenci Çalıştayına Katılmaya Hak Kazananlar

Yüksek Lisans Düzeyi

Fatih Yetimakman            Fırat Üniversitesi

Koray Özer                        Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dilek Karataşoğlu             Gaziantep Üniversitesi

Serdar Bozan                    Mardin Artuklu Üniversitesi

Ramazan Karabörk          Kırıkkale Üniversitesi

 

Doktora Düzeyi

Fulya Atila                         İnönü Üniversitesi

Mustafa Küçükilhan        Afyon Kocatepe Üniversitesi

Hasan Yücel Ertem         ODTU

Bünyamin Ağalday         Dicle Üniversitesi

Halime Öztürk                 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Açıklamalar:

  1. Saat ve yerler programda belirtilecektir.
  2. Katılımcılar kendi ulaşımlarını sağlamakla yükümlüdürler.
  3. Çift kişilik odada konaklamak koşuluyla kendilerine ait olan Konaklama ve kongre ücretinden muaf olacaklardır.
  4. Kayıt sırasında bu bilgiyi yetkililerle paylaşmaları gerekmektedir.

Lisansüstü Öğrenci Çalıştayı Süreci

Çalıştaya katılmaya hak kazananlar aşağıdaki içeriği dikkate alarak 5-10 slayt içeren 10 dakikayı  geçmeyecek bir sunum hazırlamaları ve sunmaları beklenmektedir.

  1. Amaç ve önem
  2. Araştırma soruları
  3. Kavramsal Çerçeve (uzun literatür anlatımı değil sadece tezde kullanılması planlanan kuramların isimleri ve kısa gerekçe)
  4. Yöntem (Araştırma modeli, örneklem, veri toplama aracı, veri analiz yöntemlerinin isimleri ve kısa gerekçe )
  5. Çalışmada danışılmak istenen en önemli konu ya da sorunun belirtilmesi

*Sunumlar sonrasında katkı sağlayacak akademisyenlerin yönlendirmesi ile çalıştay oturumları gerçekleştirilecektir.