Temalar ve Konular

  • Yerelden Evrensele Eğitim Yönetimi
  • Eğitim Yönetiminde Sürdürülebilirlik: UNESCO 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Eğitim Yönetimini Yeniden Düşünmek
  • Eğitim Yönetiminde Kültürlerarası ve Disiplinlerarası Çalışmalar
  • Yükseköğretimin Yönetiminde Eğilimler ve Gelecek Perspektifi

*Kongrede sunulacak bildiriler kongre temalarıyla sınırlı olmayıp, eğitim yönetimi, liderlik, okul gelişimi, etkili okul, öğretmen yetiştirme vb konularına odaklanmış, alanımızla ilgili tüm araştırmalara açıktır.