Kongre Çağrısı

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak EYED-DER ile birlikte düzenlemekte olduğumuz 12. Kongremize sizleri davet etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Eğitim yönetimi her geçen gün daha önemli ve vazgeçilmez bir çalışma ve uygulama alanı olarak gelişimini sürdürmektedir.

Tüm toplumsal kesimlerin okul üzerindeki beklentilerinin de bir temsilcisi olan eğitim yöneticileri ve eğitim yönetimi, küreselleşme olgusuyla birlikte sosyal, politik, ekonomik ve teknolojik açıdan sorunlar, süreçler ve reformlardan da yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Eğitim sistemlerinin geliştirilmesinde ve yeni politikalar belirlenmesinde temel bir role sahip olan eğitim yönetimi kuram ve uygulamacılarının ortaya yeni yönelimler ve perspektifler koyması beklenmektedir. Bu durum, hem yerel hem de evrensel bağlamda sahadaki eğitim yöneticileri ve alandaki araştırmacıları ikilemlerle, değişimin yarattığı zorluklar ve beklentileri anlamak, çözümlemek ve gerekli önlemleri almakla karşı karşıya bırakmaktadır. Uluslararası kuruluşların eğitim ve eğitim yönetimi alanı ile olan ilişkileri de küreselleşme süreci ile birlikte yoğunlaşmış ve süreçler üzerinde politikalar, eğilimler, paradigmatik dönüşümler ve dinamikler farklı tartışmaları beraberinde getirmektedir. Eğitim yönetimi alanının karmaşık doğası içinde, politikaların belirlenmesindeki etkisi ve işlevselliği, yerel bağlamda korunması gereken değerlerle evrensel düzeyde dünyadaki değişimleri yakalama çabasının birlikte ele alınması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle, yıllardır başarıyla ulusal düzeyde gerçekleştirilen Eğitim Yönetimi kongresinin ilk kez uluslararası düzeyde düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYED-DER)’nin işbirliği ile 11-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam Patalya Otel’de düzenlenecek olan 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Yerelden Evrensele Eğitim Yönetimi ana teması kapsamında “Eğitim Yönetiminde Kültürlerarası ve Disiplinlerarası Çalışmalar”, “Eğitim Yönetiminde Sürdürülebilirlik: UNESCO Teması” ve “Yükseköğretim Yönetiminde Eğilimler Ve Gelecek Perspektifi” konularında tartışmaların yer alması beklentisiyle alana katkıda bulunacak ilişkili konular da değerlendirilecektir. “UNESCO 2030”, “Türkiye’de Okul Yöneticisi Olmanın Ontolojisi”  ve “Genç Akademisyenlerden: Eğitim Yönetiminde Güncel Sorunlar”  konulu farklı paneller düzenlenecektir. Ayrıca, genç akademisyenlere bilimsel destek sağlamak amacıyla “Lisansüstü Öğrencileri Çalıştayı” adlı bir oturum gerçekleştirilecektir. Kongrenin düzenlenmesinde başta Üniversitemiz üst yönetimi olmak üzere, TÜBİTAK  MEB ve YÖK’ten gelen katılımcılara, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü  öğretim üyelerine, EYED-DER yönetim kuruluna, Bilim Kurulu üyelerine ve sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunar; alanda çalışan tüm bilim insanlarını ve uygulamacıları katkı ve katılımlarıyla aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun