Lisansüstü Öğrenci Çalıştayına Katılmaya Hak Kazananlar

Yüksek Lisans Düzeyi

Fatih Yetimakman            Fırat Üniversitesi

Koray Özer                        Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dilek Karataşoğlu             Gaziantep Üniversitesi

Serdar Bozan                    Mardin Artuklu Üniversitesi

Ramazan Karabörk          Kırıkkale Üniversitesi

Doktora Düzeyi

Fulya Atila                         İnönü Üniversitesi

Mustafa Küçükilhan        Afyon Kocatepe Üniversitesi

Hasan Yücel Ertem         ODTU

Bünyamin Ağalday         Dicle Üniversitesi

Halime Öztürk                 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Açıklamalar:

  1. Saat ve yerler programda belirtilecektir.
  2. Katılımcılar kendi ulaşımlarını sağlamakla yükümlüdürler.
  3. Çift kişilik odada konaklamak koşuluyla kendilerine ait olan Konaklama ve kongre ücretinden muaf olacaklardır.
  4. Kayıt sırasında bu bilgiyi yetkililerle paylaşmaları gerekmektedir.