Lisansüstü Öğrencileri Çalıştayı

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresinde genç akademisyenlere bilimsel destek sağlamak amacıyla “Lisansüstü Öğrencileri Çalıştayı” adlı bir etkinlik gerçekleştirilecektir.

Çalıştayda tez çalışmalarını sürdüren araştırmacıların, hangi aşamada olursa olsun çalışmalarını, alan öğretim üyelerinin bulunduğu ve herkese açık panellerde sunmaları ve tezlerini geliştirecek önerilerin bu panellerde tartışılması hedeflenmektedir. Her panelde 2 ile 4 arası tezin tartışılması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, çalıştaya katılmak isteyen adayların aşağıdaki formu doldurarak 17 Mart 2017 tarihine kadar başvurmaları beklenmektedir. Adayların en azından tez konularını belirlemiş ve tez çalışmasının yöntem vb. başlıklarında bir taslak oluşturmuş olması gerekmektedir. Katılımcı sayısı 10 Yüksek Lisans ve 10 Doktora tezi ile sınırlı olup başvurular kongre kurulları tarafından değerlendirilecektir.

Çalıştaya kabul edilecek tez sahibi öğrencilerin, konaklama giderleri kongre tarafından karşılanacak olup, kongre katılım ücretinden muaf tutulacaklardır.

  • Lisansüstü Öğrencileri Çalıştayı’na katılmak için tıklayınız.
  • Lisansüstü Öğrencileri Çalıştayı’na katılmaya hak kazanların listesine erişmek için tıklayınız.